The Naked Eye Project

Volgens menig wetenschapper bestaat onze linker- en rechterhersenhelft uit een emotionele en rationele helft. Ons linker- en rechteroog zijn hier mee verbonden. De vraag die we met dit project proberen te beantwoorden is:

Herkennen wij een emotioneel of rationeel oog ‘met ons blote oog’.

Door in een portretfoto iemands linkeroog te spiegelen en over het rechteroog te plaatsen ontstaat een portret met twee linkerogen. Tevens maken we een portret met een gespiegeld rechteroog. Ben jij ook benieuwd naar jouw rationele en emotionele ik?

Door het origineel, de versie met de twee linker én de twee rechterogen met elkaar te vergelijken komen we tot zeer bijzondere inzichten! Je zult versteld staan hoe je gezicht verandert.

Zaterdag 1 juli is The Naked Eye Fotoshoot bij ons

naked eye fotoshoot
Jij kunt je gratis voor de fotoshoot inschrijven. Waar moet je rekening mee houden:

  • Er is een beperkt aantal plekken. Bij overschrijving, wordt er geloot
  • Je krijgt per mail de tijd door
  • Wij werken met een strak tijdschema, graag 15 minuten voor tijd aanwezig zijn
  • Je gaat met ontblote schouders op de foto. Draag dus iets wat je los kunt maken en kunt laten zakken.
  • Je krijgt bericht wanneer jouw foto na bewerking bij ons klaar ligt
  • Wij gebruiken jouw foto niet voor publicatie. Mochten wij dit wel willen dan nemen wij met jou contact op en alleen met jouw toestemming kunnen wij een foto gebruiken voor publicatie.

Inschrijftermijn is voorbij

Je kunt je niet meer inschrijven. Heb je je wel aangemeld, dan ontvang je binnenkort bericht van ons.