OCT-scan/netvlies scan

Een OCT-scan (optical coherence tomography) is een beeldvormende techniek die beelden kan maken van de structuren van het oog met hoge-resolutiebeelden.

soort MRI van het oog

De beelden kunnen een doorsnede weergeven van het netvlies, de oogzenuw en van het hoornvlies. Het apparaat werkt met een infrarode lichtbundel die via de pupil in het oog beelden kan maken. Er ontstaat een beeld van een dwarsdoorsnede van het netvlies. Behalve het zichtbaar maken van de verschillende structuren, is het ook mogelijk om metingen te verrichten (bijvoorbeeld de dikte van het hoornvlies, de dikte van de zenuwvezellaag, etc.).

Met behulp van de OCT-scan kunnen de structuren van het netvlies zó gedetailleerd worden vastgelegd, dat veranderingen of afwijkingen in het oog in een vroeg stadium kunnen worden opgemerkt.

Heb je klachten als vlekken of flitsen in het zichtbeeld? Komen er oogziektes in de familie voor en ben jij zelf boven de 40? Wil je je gezondheid van je ogen laten testen? Hiervoor gebruiken wij de OCT-scan. Het optometrisch onderzoek vindt plaats in het Oogzorgcentrum Zwolle. Je kunt via jochem, voor ogen een afspraak maken, bel met 038 421 58 17.

In samenwerking met Oogzorgcentrum Zwolle