Lenscontrole

Als je contactlenzen draagt, is het belangrijk om je ogen regelmatig te laten controleren. Bij zachte contactlenzen en nachtlenzen adviseren wij elk half jaar een lenscontrole . Bij vormstabiele of harde lenzen is een jaarlijkse controle voldoende, tenzij de contactlensspecialist anders adviseert.

Lenscontrole

Tijdens de controle wordt gekeken of de sterkte van de lenzen nog goed is, maar belangrijker nog wordt er gekeken naar de conditie van het oog. Soms vragen klanten zich af waarom er een controle plaatsvindt, terwijl zij geen klachten hebben. De bedoeling is juist om problemen vòòr te zijn. We kunnen afwijkingen opsporen die op dat moment geen klachten geven, maar wel een probleem kunnen worden als je hiermee doorloopt. En we kunnen je tijdens een controle informeren over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van lenzen en vloeistoffen.

Een lenscontrole kost € 35,-. Bij afname van lenzen is de controle kosteloos.