Leesproblemen

Om goed te kunnen lezen, is het noodzakelijk dat het beeld stilstaat en scherp blijft, er geen verspringingen of verschuivingen optreden en de regels nauwkeurig gevolgd kunnen worden. Leesproblemen belemmeren vaak bij je alledaagse dingen, je werk of op school en dit hoeft niet. Want niet altijd is een leesprobleem bijvoorbeeld dyslexie, laat daarom ook altijd je ogen controleren.

Voor een scherp zicht moet allereerst een oogmeting plaatsvinden, om te bepalen of er een brilcorrectie nodig is. Mensen die jonger zijn dan 40 jaar kunnen beter accommoderen (scherp stellen met de ooglens) dan mensen boven de 40 jaar. Daarom hebben mensen boven de 40 jaar vaak een leescorrectie nodig. Denk aan die nodige leesbril. Schaduwen achter de letters duidt vaak op een niet goede sterkte of cilinder.

Coördinatie tussen ogen

Naast het scherpe zicht is de coördinatie tussen beide ogen essentieel. Wanneer dit niet zo is kunnen er verspringingen, verschuivingen of onrustige beelden ontstaan. Dit wordt onderzocht bij een binoculair onderzoek. We kijken dan of het ene oog net zo meewerkt als het andere oog.

Controle op leesproblemen

Om te bepalen of de leesproblemen oogheelkundig te verklaren zijn, is het van belang je ogen te controleren. Hiervoor is behalve een standaard oogmeting, een uitgebreider onderzoek nodig door een van onze optometristen en/of binoculair specialisten.

Het optometrisch of binoculair onderzoek vindt plaats in het Oogzorgcentrum Zwolle. Je kunt via jochem, voor ogen een afspraak maken en bellen met 038 421 58 17.

In samenwerking met Oogzorgcentrum Zwolle