Concentratieproblemen

Mensen die gevoelig zijn voor veel en/of verschillende prikkels (autisme, ADHD, etc.), hebben regelmatig last van concentratieproblemen. Door oogheelkundige klachten kunnen deze problemen ontstaan of verergeren. Wanneer het scherp stellen in het nabije gebied moeilijk gaat, kan dit leiden tot vermindering of verlies van aandacht tijdens werkzaamheden. Dit kan als gevolg hebben dat je de informatie niet (goed) begrijpt.

Wanneer de ogen niet goed samenwerken, kunnen deze instabiele visuele informatie doorgeven. Oftewel, hierdoor kan een woord of een zin moeilijker te lezen zijn. De beelden kunnen door deze instabiliteit als bewegend en/of onrustig worden ervaren. Er is dan relatief meer tijd nodig om te begrijpen wat er staat in bijvoorbeeld een tekst of op een (verkeers)bord.

Concentratieproblemen onderzoeken

Om te bepalen of de concentratieproblemen oogheelkundig te verklaren zijn, is het van belang je ogen te laten controleren. Hiervoor is behalve een standaard oogmeting, een uitgebreider onderzoek nodig door een van onze optometristen en/of binoculair specialisten.

Het optometrisch en binoculair onderzoek vindt plaats in het Oogzorgcentrum Zwolle. Je kunt via jochem, voor ogen een afspraak maken en bellen met 038 421 58 17.

In samenwerking met Oogzorgcentrum Zwolle